6978 485603   /   επικοινωνία

ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Image

Η εταιρεία ΘΕΡΜΟΛΥΣΕΙΣ αναλαμβάνει την μελέτη πυρασφάλειας (πυροπροστασίας) καθώς και την διεκπεραίωση της στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, για πάσης φύσεως επαγγελματικούς και οικιακούς χώρους από τους πιο απλούς μέχρι τους πιο σύνθετους, προσφέροντας εγγυημένες λύσεις ,μελέτες και κατασκευές.

Οι εγκαταστάσεις πυρασφάλειας απαιτούν μία εμπεριστατωμένη μελέτη, και ένα σωστό σχεδιασμό, που θα λαμβάνει υπ’ όψιν του όχι μόνον τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας αλλά και τις ιδιαιτερότητες του κάθε κτιρίου και της κάθε επιχείρησης.ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Πυρασφάλεια υπό κατασκευή κτιρίων ή κτιρίων κατασκευασμένων μετά το 1988.

Για όλες τις νέες κατασκευές καθώς και για αυτές που έχουν γίνει από το 1988 και μετά η μελέτη πυρασφάλειας (παθητικής και ενεργητικής) υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες της οικοδομικής άδειας στις αρμόδιες υπηρεσίες (πολεοδομία & πυροσβεστική υπηρεσία)

Το πιστοποιητικό πυροπροστασίας χορηγείται σε αυτές τις περιπτώσεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία υπό την προϋπόθεση ότι έχει αποπερατωθεί πλήρως το κτίριο, δεν έχουν γίνει αρχιτεκτονικές αλλαγές στην διαρρύθμιση και έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν πλήρως όλα τα προβλεπόμενα μέσα παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας. Η χορήγηση του πιστοποιητικού ανάλογα με την χρήση του κτιρίου γίνεται είτε κατόπιν αυτοψίας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και υπευθύνων δηλώσεων του μηχανικού και των προμηθευτών και εγκαταστατών των εγκατασταθέντων συστημάτων πυρασφάλειας, είτε μόνο μέσω υπευθύνων δηλώσεων του μηχανικού και των προμηθευτών και εγκαταστατών των εγκατασταθέντων συστημάτων πυρασφάλειας.

Image

εγγραφείτε στο newsletter μας!

ενημερωθείτε για τις προσφορές μας

Image

εγγραφείτε στο newsletter μας!

ενημερωθείτε για τις προσφορές μας

© 2021 kasampalis.com. All rights reserved.